מוסדות האגודה

שלנו – קואופרטיב לשינוי כלכלי חברתי אגודה שיתופית בע”מ

ועד מנהל קואופרטיב שלנו
מיקי כסלו
ענבל מאיר – מזכיר העמותה
אסתי סגל
ישי סקלי
יריב שמיר
ברק שש

ועד מנהל החנות שלנו
יריב שמיר
ישי סקלי

ועדת מינהל וחברים
רם עמרני – יו”ר ועדה
אורלי לאופולד
תמר בן ש”ך
נתן בלנק
ענבל מאיר

צוות איגוד אשראי, פנסיה וגמל
עו”ד מיכל זיו שוחט
ברק שש
נועם מני
יורם בר סלע
מיקי כסלו
רייפי גולדמן