איגוד-אשראי-שלנו-image-1

גוף פיננסי קואופרטיבי שפועל ללא מטרות רווח, המציע שירותים פיננסים בסיסיים של ניהול חשבון, פיקדונות והלוואות לחבריו תוך שבירת ניגוד העניינים בין בעלים ללקוחות – שכן הבעלים הם הלקוחות.

חדשות ואירועים

שלנו מציגה את ״איגוד אשראי שלנו״ לוועדה להגברת התחרותיות בענף הבנקאות – יולי 2015

שלנו מגישה הצעה למסגרת רגולטורית לאיגודי אשראי בישראל – דצמבר 2014

שלנו מגישה מכתב הבהרה לבנק ישראל – ספטמבר 2014

שלנו מגישה נייר עמדה לבנק ישראל – אוגוסט 2014

תהליך רישוי והקמת אגודות בנקאיות בישראל – יוני 2014

* דוח מסכם – הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות –  מרץ 2013

 

“איגוד אשראי שלנו” מוקם על מנת לשפר את מעמדם הפיננסי של חברי קואופרטיב “שלנו”, ולהגביר את התחרותיות בשוק שירותי הבנקאות. הקואופרטיב יספק לחבריו שירותים פיננסיים מגוונים במחירים נמוכים משמעותית מהמקובלים בשוק. ניהול איגוד האשראי יבטיח אי תלות ומקצוענות ניהולית תוך ישום הערכים שלנו:

  • פעולה ללא כוונת רווח
  • יושר, שקיפות ואחריות
  • שמירה על סיכון נמוך

“איגוד אשראי שלנו” יפעל במבנה עלויות מצומצם, תוך שימוש בטכנולוגיות מבוססות אינטרנט ושיתופי פעולה עם גופים אחרים.

כנהוג בארצות רבות בעולם, איגוד האשראי יספק לחבריו את השירותים הבאים:

  • כרטיס אשראי שלנו בתנאים מועדפים
  • ניהול חשבון עו”ש
  • פקדונות ותכניות חיסכון
  • הלוואות

 בנוסף, בשיתוף פעולה עם “החנות שלנו”, יעניק איגוד האשראי לחבריו חינוך “בגובה העיניים” לצרכנות נבונה וניהול פיננסי מושכל.

 Win Win

חברי קואופרטיב “שלנו” הם גם הבעלים וגם הלקוחות. הזהות בין הבעלים ללקוחות מאפשרת הפחתת עלויות ניהול החשבון, מרווחי ריבית עדיפים על פקדונות והלוואות. רווחי “איגוד אשראי שלנו” יושקעו בחיזוק האיתנות הפיננסית ובהוזלת השירותים לחברים.

במסגרת המלצות המפקח על הבנקים, כחלק מהדו”ח לבחינת התחרותיות במערכת הבנקאית, ניתנה המלצה להקים מחדש בישראל את מוסד איגוד האשראי (credit union) – גוף פיננסי קואופרטיבי שפועל ללא מטרות רווח, המציע שירותים פיננסים בסיסיים של ניהול חשבון, פיקדונות והלוואות לחבריו תוך שבירת ניגוד האינטרסים בין בעלים ללקוחות – שכן הבעלים הם הלקוחות.

 המסע לעבר הרגולציה

ההמלצות חשובות, אך הדרך עוד ארוכה. צוות “איגוד אשראי שלנו” נמצא בקשר עם הגורמים הרגולטוריים, על מנת לסייע בגיבוש דרישות הסף מתאגיד האשראי. אין ספק שעם קידום התהליך, נהיה עדים לעידן חדש של צרכנות פיננסית בישראל. עידן בו מצבם של משקי הבית והעסקים הקטנים בישראל ישתפר לאין ערוך, בכל הקשור לשירותים הפיננסים היומיומיים שלהם.

אנו פועלים במרץ כדי לקדם את הפיכת ההמלצות למעשים. יצרנו שיתופי פעולה מבורכים עם גופים כמו ה- NCUA (המפקח על איגודי האשראי בארה”ב) וה- WOCCU (האיגוד הבינלאומי של איגודי האשראי) וקיבלנו רוח גבית אדירה מהם. ניתן להתרשם ממכתבי התמיכה שקיבלנו מהם.

  • לקריאת המכתב של ה- NCUA
  • לקריאת המכתב של ה- WOCCU

בנוסף, נפגש צוות “איגוד אשראי שלנו” עם צוותי המפקח על הבנקים ובנק ישראל. צוות הפעולה הציג בפניהם את החזון שלנו ואת התכנית המפורטת להקמת איגוד אשראי.

עוד באותו נושא