תקנון והצהרת כוונות

תקנון האגודה שלנו אושר על ידי רשם האגודות בתאריך 28 לדצמבר 2011

התקנון עודכן ואושר שוב ב- 22 למאי 2012

לעיון בתקנון העדכני – תקנון

לעיון והורדה של הצהרת הכוונות בקישור הבא